Vad är fastighetsdiagnosen? - Klassisk fastighetsdiagnostik: Carrez-bilder, asbest, energiprestanda etc.

- Carrez-bilderna, vilket exakt och enligt en mycket exakt föreskrift bestämmer ytan på ditt hem ger avgörande information för att fixa försäljningspriset för din fastighet när du vet att i Paris når priset på m² ibland 10 000 euro!

- Diagnosen asbest är obligatoriskt för alla byggnader som har byggts före 1 juli 1997. Syftet är att identifiera asbestområden och övervaka bevarandestatusen för material som innehåller asbest.

- Parasitiskt tillstånd upptäcker förekomsten av termiter i riskområden (cirka två tredjedelar av landet), områden som definieras av prefekturell eller kommunal dekret.

- Diagnosen energiprestanda är obligatoriskt för både försäljning av boende och för uthyrning. Det syftar till att ange hur mycket energi som faktiskt förbrukas. Det måste åtföljas av rekommendationer för att göra det möjligt för boende att spara energi genom att bättre kontrollera sin energiförbrukning.

- Tillståndet för naturliga och tekniska risker: för alla bostäder belägna i riskområden måste ägarna ha en diagnos som ställs avseende naturliga och tekniska risker. Gå till om du vill ta reda på om du befinner dig i en riskzon www.prim.net .

Vad är det (December 2020)


Dela Med Dina Vänner:

Olfactory promenad i Amsterdam

Cheese Challenge: den ovanliga utmaningen mellan föräldrar och baby som får dig att skratta ... eller så förargad